Türkçe | English 
 
   
Hava Emisyon Şubesi
Hava Emisyon Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Hava Kalitesi web sayfası linkleri
Hava Kalitesi Hedefleri
Hava Kirliliği Hakkında Genel Bilgi
Hava Kalitesi Raporları
Egzoz Emisyon Ölçüm Lisanslı İşletmeler
Hava Kalitesi İstasyonları
Hava Kalitesi Ölçüm Ağı Linki
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Hava Kalitesi Hedefleri
 

İnsan sağlığının korunması için hava kalitesi hedefleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kirletici

Hava Kalitesi Hedefleri

Konsantrasyon

Ortalama alma periyodu

Kükürt dioksit

 

(sınıt değerler)

350 μg/m3, bir takvim yılında  24 defadan fazla aşılmayacaktır

125 μg/m3, bir takvim yılında  3 defadan fazla aşılmayacaktır

1 saat

 

24 saat

Azot dioksit

 

(sınır değerler)

200 μg/m3 bir takvim yılında  18 defadan fazla aşılmayacaktır

40 μg/m3

1 saat

 

Yıllık

Karbon monoksit

(sınır değer)

10 mg/m3

Maksimum günlük 8 saatlik dinamik ortalama

Benzen (sınır değer)

5 μg/m3

Yıllık

Partiküler madde (PM10)

 

(sınır değerler)

50 μg/m3, bir takvim yılında  35 defadan fazla aşılmayacaktır

40 μg/m3

24 saat

 

Yıllık

Partiküler madde (PM2.5)

 

(hedef değer)

25 μg/m3 

Yıllık

Ozone

180 µg/m3 (bilgi eşiği)

 

240 µg/m3 (alarm eşiği)

120 µg/m3, bir takvim yılında 25 defadan fazla aşılmaması gerekir (hedef değer)

1 saat

 

1 saat

Maksimum günlük 8 saatlik dinamik ortalama

Pb

(sınır değer)

0,5 μg/m3

Yıllık

Arsenik*

(sınır değer) 

6 ng/m3

Yıllık

kadmiyum

 (sınır değer)

5 ng/m3

Yıllık

Ni

 (sınır değer)

20 ng/m3

Yıllık

Bitki örtüsü ve ekosistemin korunması için hava kalitesi hedefleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kirletici

Hava Kalitesi Hedefleri

Konsantrasyon

Ortalama alma periyodu

Kükürt dioksit

20 μg/m3

Yıllık

Azot oksitler

30 μg/m3

Yıllık

Ozon

18000 μg/m3 (hedef değer)

 

6000 μg/m3 (uzun vadeli hedef)

AOT40*,  (1 saatlik değerlerden hesaplanmıştır)

 

 

* Her yıl  1 Mayıs – 31 Temmuz arası bitki örtüsü korunması için ve her yıl  1 Nisan – 30 Eylül arası orman korunması için Merkezi Avrupa saat sisteminde 8.00 ve 20.00 saatleri arasında ölçülen sadece bir saatlik değerleri kullanarak verilen bir periyot için 80 μg/m3 (= 40 parça/milyar) dan büyük olan saatlik yoğunlaşmalar ve 80 μg/m3 yoğunlaşma arasındaki fark toplamı anlamına gelir.