Türkçe | English 
 
   
Hava Emisyon Şubesi
Hava Emisyon Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Hava Kalitesi web sayfası linkleri
Hava Kalitesi Hedefleri
Hava Kirliliği Hakkında Genel Bilgi
Hava Kalitesi Raporları
Egzoz Emisyon Ölçüm Lisanslı İşletmeler
Hava Kalitesi İstasyonları
Hava Kalitesi Ölçüm Ağı Linki
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Hava kirliliğini azaltmak için neler yapılabilir?
 
Karayolu trafiği, Kıbrıs için önemli bir hava kirliliği nedenidir, bu nedenle araçla seyahat etmeden önce aşağıdaki soruları kendinize sorunuz:  Bu seyehat gerçekten önemlimi gerekli mi? Bu seyahati diğerleri ile birleştirebilir miyim?  Arabayı kullanmaktansa, otobüse binilebilirmi, yürüyebilinirmi veya bisiklete binilebilirmi otobüs, yürüme veya bisiklet tercih edilebilir mi? Eğer gerçekten araba kullanılması gerekiyorsa, aşağıdakilere sahip bir araç kullanarak, araç emisyonları nedeniyle artan hava kirliliğini düşürebilir, Kıbrıs‟taki hava kalitesini yükseltebilirsiniz:  Bir katalitik konverter  Bir Katalitik konverterı olan  Oksidasyon katalisti bulunan  Gazla çalışan Kükürtü düşük trafiği, Kıbrıs‟ta hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisidir, öyleyse araba ile seyahat etmeden önce şunlar düşünülmelidir:  Bu seyahat Kükürt içeriği azaltılmış yakıt kullanarak kullanan Ve  Düzenli araç bakımı ve servis yapılması – muayene, ayarlama, emisyon kontrolü ve lastik basınçları.  Aracın dikkatli ve yavaş sürülecektirsürülmesi – bu emisyonları düşürecek ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.  Araç, Motor çalışırken terk edilmeyecek, hatta kısa süreli bir park da olsahalinde dahi motor çalışır durumda bırakılmamalı. Hava kirliliğinin düşürülmesiiyileşitirilmesi ve kendiniz için yaşam kalitesininkalitenizin yükseltilmesi için yapılacak birçok şey daha bulunmaktadır. Bunlar:  Çöp düşürülmediğinden  Etrafa çöp atmadığınızdan emin olunacaktır, hatta civarınızdaki birçöpleri toplayarak size yakın alanda bir kaç tane çöp kaldırılarak temizlik yapılabilecektiryapın.  Kullanılmadığı takdirde, elektrik ekipmanları kapatılacaktırelektrikli cihazları kapayın.  Mümkün olduğunca ev çöpüçöpünü tekrar kullanma çevrimine tabi tutulacaktır.kullanın  Arkadaşlarınız ve ailenizde de insanları bu kampanyaya sokup, neler yapılabileceği anlatılacaktır. anlatın.  Mutfak ekipmanlarınızı değiştirme aşamasında,değiştirmeniz gerektiğinde 'A' dereceli, elektrik tasarruflu olanları tercih ediniz.  Güneş enerjili su ısıtıcısı ve mümkünse solar panellerinizin olduğundan emin olunacaktırpanelleri kullanın.  Sadece su-bazlı veya düşük-solvent boya malzemeleri ve yapıştırıcı kullanılmaya çalışılacaktır. çalışın.  Çalıştırılmak istenilen dereceden,Klimalarınızı yazın 1 derece Celciyus bazında Air conditioner‟lar yukarıya ve ısıtıcılar aşağıya alınarak çalıştırılacaktırsıcağa, kışın 1 derece soğuğa ayarlayın, böyle bir durumda sıcaklık farkı dikkate alınamayacakfarkını hissetmezsiniz ancak ne denli enerji tasarrufu ve mali kazanç sağlandığısağlandığınız dikkate değer olacaktır. Partiküler madde – veya basit bir dille ince toz – Kıbrıs için en önemli kirlilik kaynağıdır. MantarsalKaçak tozun düşürülmesi için alınanazaltımasına yönelik alınacak her türlü tedbirler, konuyasize, komşulara ve ülkeye yardımcı olacaktır. Bu evinizdeönlemler aşağıdaki gibi basit şeylerin yapılmasını kapsayacaktıruygulamalar olabilir:  eviniz civarında üzeri kaplanmamış en küçük bir toprak parçası dahi bırakılmayacak – buralara bazı yeşillik ekilecekbırakmayın– bu alanlarda bitki dikilebilir, kaldırım yapılacakyapılabilir veya sadece çakıl ile kaplanacaktırkaplanabilir;  mümkün olduğu takdirde, tozlu alanlar üzerine su spreyi tutulacaktırpüskürtülebilir;  katı yakıt yakmaktan ve şenlik ateşinden kaçınılacaktırkaçınılmalıdır;  hiçbir zaman çöp, bahçe atığı ve yaprak yakılmayacaktır, yakılmamalıdır. Aşağıdakiler, iş yerlerinde dikkate alınacak veya işin planlanması veya çalıştırılması esnasında dikkate alınacak olan hususlardır:  Tahrip edilen yüzey alanı Minimize edilecektir.alanını azaltmaya çalışın. İşinizde ne kadar az toprak tahrip olursa o oranda az toz oluşacak ve o oranda az temizlik yapılacaktır.  Rüzgârlı günde tozlu işler yapılmayacaktıryapılmamalıdır.  Tozlu döküntüler derhal temizlenecektir.temizlenmelidir. Bir sonraki ev temizliğine kadar bekletilmeyecekbekletilmemelidir – böylece çöpler birikip büyümeyecek, temizlik daha uzun sürmeyecektir.  Bitkisel toprak örtüsü yetiştirilecektir. yetiştirilmelidir. Bitkilerin toprak üzerine yoğun ve komple bir örtü oluşturması nedeni ile, bitkilerin veya baklagillerin yetiştirilmesi çok etkili, kolay ve en ekonomik kontrol yönetimi olacaktır, nedenide söz konusu bitkilerin üzerine yoğun ve komple bir örtü gerekecektir.. Bitkilerin kuruması durumunda bile, kökleri toprağın yerinde tutulmasını sağlayacaktır. Açık sahalar kaplanmadan bırakılmayacaktır.  Rüzgâr erozyonu kontrol altında tutulacaktırtutulmalıdır. Çalılık veya ağaç yetiştirilecekyetiştirilerek, ağaç veya beton duvarlar inşa edilecek veya kalıcı rüzgâr kırıcı olarak oturma bankları toprağa sabitlenecektir veya daha geçici tedbir olarak geçirgen rüzgâr veya kar fensleri yerleştirilecektir. Düşürülmüş rüzgâr hızı, daha büyük partiküllerin toprak üzerinde yığılmasını sağlayacaktır.  Kabuk-oluşturucu kimyasal uygulanacaktır. Bu kimyasallar belki de mineral tuzlar, petrol reçineleri, asfalt emülsiyonları, akrilikler ve yapışkan maddeler içerebileceklerdir. Sürekli verimliliğin sağlanabilmesi amacıyla, yukarıdaki uygulamalar peryodikperiyodik olarak tekrarlanacaktır.  Nakliye yolları ve depolama alanları asfaltlanacaktır. Ağır vasıtalar yolların yüzey malzemesini pulverize ederek sürekli bir toz kaynağı yaratırlar. Eğer toptan asfaltlama işlemleri çok masraflı olacaksa, taşınabilirleritozumayı azaltmak için, bölgelerin giriş ve çıkışları asfaltlanabilecektir. Yüzey alüvyonunu azaltmak amacıyla, Kalan bölgelere çakıl taşı dökülecektirdökülebilecektir.  Depolama ve malzeme manüplasyon alanlarıişleme alanlarının üstü kapatılacaktır. Eğer Depolama ve malzeme manüplasyonişleme alanlarında tozlu malzeme sıklıkla maniple ediliyorsa, mantarsalişleme tabi tutuluyorsa, kaçak toz emisyonlarını engellemek üzere, sahaların etrafı kapatılacaktır. Depolama bunkerlerisiloları, üç taraflı bunkerler, veya ucuüstü-açık binalar kullanılacaktır. Eğer depolama ve malzeme manüplasyonişleme alanlarında tozlu malzeme sıklıkla maniple edilmiyorsaişlem görmüyorsa, sadece rüzgâr fenslemesi yapılmaya çalışılacaktır.kırıcı yeterli olacaktır. Konveyör beslemesinde belki de etrafının kapatılmasınaüstünün kapatılması veya alttan ve üstten olmak üzere su veya köpük spreyine ihtiyaç duyulacak ve böylece emisyon düşürülmüş olacaktır.  İstiflenmiş kümelerinMalzeme yığınlarının üzerleri kapatılacaktır. İstiflenmiş kümelerYığındaki malzeme kullanımda değilse, bir fiziksel kapakörtü veya süpressan toz bastırıcı spreyi uygulanacak ve böylece mantarsalkaçak toz emisyonu azaltılmış olacaktır. İstifYığın kümesinin çalışılan yüzeyiyüzeyinin rüzgâr yönünde olacaktırolmasını sağlayın. Emisyonların birçoğu istif malzemenin yüklenmesi, istiften malzemeden boşaltma yapılması ve kamyon ve yükleyici trafiğinin yan tarafında olması ve toplu bir istif şeklinde doldurulmuş isetrafiğinden oluşmaktadır. İstifteYığına bırakılma yüksekliği en azda tutularak, temelde toz ve toprak azaltılacak ve saçıntılar temizlenecektir.  Yıkama ve/veya süpürme işlemi sıklıkla yapılacaktır. Araç trafiğinin tozu, rüzgâr aksiyonu için taşımadığındanAraç trafiği nedeni ile oluşan rüzgarın tozumaya neden olmadığından emin olunacak ve ilgili yollar sıklıkla süpürülüp yıkanacaktır. Serin ve nemli hava şartlarında çokdaha az işlemyıkama işlemi gerekecektir.  Hız limiti düşürülecektir. İşlenmemiş yüzeyli yollarda ağır vasıtalar için hız limiti 15 ila 25 km/saat hıza düşürülecektir. İyi-seyahat edilebilen Asfaltlanmamış yollarda ağır nakliye kamyonları ve diğer nakliye vasıtaları için tüm araçlar için hız limiti 40 km/saat hızı hiçbir zaman geçmeyecektir.  Tozlu malzemelerin, çalışma bölgesi dışarısına taşınmasına izin verilmeyecektir. Tozlu malzemelerin, çalışma bölgesi dışarısına taşınmasının minimizasyonu için araçlar daha önce durulanacaklar yıkanacak ve sahayı terk etmeden önce yüklerin üzerleri sıkıca kapanacaktır.