Türkçe | English 
 
   
Hava Emisyon Şubesi
Hava Emisyon Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Hava Kalitesi web sayfası linkleri
Hava Kalitesi Hedefleri
Hava Kirliliği Hakkında Genel Bilgi
Hava Kalitesi Raporları
Egzoz Emisyon Ölçüm Lisanslı İşletmeler
Hava Kalitesi İstasyonları
Hava Kalitesi Ölçüm Ağı Linki
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Hava Kalitesi Ölçüm Metotları
 
1. Ozon

Ozon, 250 nm civarında ultraviyole spektrumunda güçlü bir absorpsiyon göstermektedir.  Dış hava dalga boyu 254 nm olan ultraviyole ışığı ile ışınlanmış bir akış hücresi içine çekilir. Absorpsiyon derecesi ozon miktarının bir ölçüsüdür.

 

2. Karbon monoksit

Karbon monoksit 4,7 µm’ye  yakın dalga boylarında kızılötesi radyasyonu absorplar. İçinde dış ortam havası bulunan bir hücreye kızılötesi radyasyon verilir. Absorpsiyon derecesi karbon monoksit miktarının bir ölçüsüdür. Cihazın özel olarak karbon monoksite duyarlı olmasını sağlamak  ve infrared radyasyonu absorbe eden diğer gazların girişimini  minimize edebilmek için gaz filtre korelasyon tekniği kullanılır.

 

3. Azot oksitler

NOX, kemiluminesans tekniği ile ölçülmektedir.  Reaksiyon odası ve fotomultiplikatör tüp (PMT), NO ve ozon arasındaki reaksiyon tarafından üretilen kemilüminesans’ı (ışık) ölçer.   Cihaz, NO ve NOX’ı (NO + NO2 = NOX) aynı örnek hacmi ve iki okuma arasındaki farkı kullanarak, yoğun trafik olduğu yerlerde bile doğru bir şekilde ölçebilmektedir.   NOX, NO, NO2 konsantrasyonları, sıcaklık, basınç ve debi değişimleri için düzeltilmiştir, ppm veya mg/m3 olarak görüntülenebilir.

 

 

 

4. Kükürt dioksit

Kükürt dioksit’in ultraviyole radyasyon absorpsiyonu, yüksek dalga boylarında floresans emisyonu ile takip edilmektedir.  Dış hava, dalga boyu 213,9 nm olan ultraviyole ışığı ile ışınlanmış bir hücreden geçirilir, açığa çıkan floresan bir fotomultiplikatör tüp tarafından tespit edilir. Yayılan floresans miktarı kükürt dioksit konsantrasyonunun bir ölçüsüdür.

 

5. PM10

PM10 iki farklı metotla ölçülmektedir:

Lefkoşa trafik istasyonunda PM10 ölçümü TEOM cihazı ile yapılmaktadır.  Partiküller bir "konik eleman salınan mikroterazi (TEOM)” üzerine toplanır. TEOM enstrümanında, örnekleyici başlığı bir boyut seçici giriş ile donatılmıştır,  hava akımından gelen 10 mikron ve daha büyük çaplı partiküller örnekleyiciye giremezler. Örnekleyici, PM10 partikülleri içeren havanın titreşen bir cam boru üzerine monte edilmiş filtreden geçirilmesini sağlar. Filtre üzerinde toplanan kütle artarken, tüpün osilasyon frekansındaki değişim, partikül miktarı ile orantılıdır.  Örnekleyici sürekli olarak çalışır. TEOM ölçümleri 30 dakikalık bir zaman çözünürlüğü ile yapılmaktadır.  Örnekleme sırasında, partiküller 50°C’ye kadar ısıtılır.   Bu sıcaklıkta uçucu bileşiklerin bazıları (özellikle ikincil aerosoller) buharlaşabilir. Kayıp,  aerosollerin gerçek kompozisyon bağlıdır. 

 

Diğer istasyonlarda, PM10 ölçümleri MP101M beta göstergesi monitör ile yapılmaktadır.  MP101M, örnek bir radyoaktif kaynağa maruz kaldığında emilen radyasyon miktarı ölçülerek partikül konsantrasyonu belirlenir.  Elektronların çarpışması sırasında absorbe edilen düşük enerjili beta ışınları sayısı yoğunluğu ile doğru orantılıdır.  Absorpsiyon sonuç olarak ışınlanmış maddenin fizikokimyasal doğasından bağımsız bağımsız olarak, kütlesinin bir fonksiyonudur.  Her ölçüm döngüsünün başında MP101M yüksüz bir filtre bant (referans) tarafından absorbe edilen radyasyon miktarını ölçer.  Referans gerçekleştirilen sonra, hava örneği kullanıcı tarafından belirlenmiş bir periyot boyunca 1 m3/h  akış hızında filtre kaset aracılığıyla çekilir.  Örnekleme dönemi sonunda, önceden tanımlı bir zaman dilimi (uzun süre, daha fazla duyarlılık) boyunca, örnek GM sayıyıcıya karşı maruz kalmaktadır. Yüksüz filtre ve nihai filtre okuma değeri arasındaki fark doğrudan bantta toplanan kütle ile doğru orantılıdır.

 

6. PM2.5

PM2.5 izlemesi, ışık saçınım fotometresi ve sürekli PM10/PM2.5 ölçümü için beta radyasyon attenuation cihazı ile ölçülmüştür.

 

7. VOC (Benzen)

Benzen otomatik gaz kromatografi cihazı ile ölçülmektedir. Cihaz yerleşik bir zenginleştirme sistemi bulunan bir gaz kromatografi cihazıdır. Hidrokarbonlar Tenax GR üzerinde zenginleştirilmekte, termik olarak desorbe edilmekte ve EPA624 eşdeğer kolon üstünde ayrıştırılarak, hidrokarbon türleri belirlenmektedir.  Bu analiz benzen ve diğer aromatik hidrokarbonlar için yüksek özel hassasiyet sağlayan bir fotoğraf iyonizasyon dedektörü ile yapılır.