Türkçe | English 
 
   
ÇED
Çed Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Halkın Katılımı Toplantıları
Düzenlenmiş Halkın Katılımı Toplantıları
Dökümanlar
Personellerimiz
ÇED SÜRECİ
İstatistik Bilgiler
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
DUYURU
 

Beyhan Kaplan ve Mürüde Çelikağ’a ait İskele’de Pafta/Harita XV 50  ve 192, 193, 204, 205, 206, 207, 208, 183/1/1, 188/1 nolu parsellerde “APARTMAN PROJESİ”  yapılması planlanmaktadır. Sözkonusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğünün 22. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.       

Halkımıza saygı ile duyurulur.

 

Toplantı Yeri   : Long Beach Resort Hotel

Toplantı Yerinin Adresi : Boğaz/İskele

Toplantı Tarihi : 14.01.2016

Toplantı Saati  : 10.30

Proje Sahibi :Beyhan Kaplan ve Mürüde Çelikağ

Proje Sahibi Tel No: 05428508888

ÇED Raporunu Hazırlayan Kişi/Kuruluş:  Nilden Bektaş

ÇED Raporunu Hazırlayan Kişi Email Adresi: nilden_bektas@hotmail.com 

 

 

Not: Taslak ÇED Raporuna http://www.cevrekorumadairesi.org/ced/tr-subpages.php?no=120 adresinden ulaşabilirsiniz.