Türkçe | English 
 
   
İzleme ve Denetleme
İzleme ve Denetleme Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Denetim Raporlar?
Müzik ?zni ?çin Gerekli Evraklar
Personellerimiz
Genel Ba?lay?c? Kurallar
Sanayi Kirlili?inin Kontrolü
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Denetleme Şubesinin Görevleri:
 

• Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirler ve uygulanmasını sağlar;

• Çevre kirliliğinin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek tedbirler alır ve uygulanmasını sağlar, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapar, yaptırır,

• Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar, kriter ve standartları belirler, uygular, uygulanmasını sağlar, ölçüm yaptırır, verileri toplar ve değerlendirir;

• Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izler ve şubesi içinde uygulanmasını sağlar;

• Dairenin belirlediği çevre politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre araştırma programlarını belirler ve bu doğrultuda araştırma projelerinin hazırlanmasını, satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar;

• Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir;

• Şubesi ile ilgili yapılan işlerin zamanında ve standartlara uygun olarak ve nitelikli bir biçimde yapılmasını sağlar;

• Dairenin diğer şube amirleri ile gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar;

• Şubesi ile ilgili eğitim çalışmalarını yürütür ;