Türkçe | English 
 
   
İzleme ve Denetleme
İzleme ve Denetleme Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Müzik İzni İçin Gerekli Evraklar
Personellerimiz
Genel Bağlayıcı Kurallar
Sanayi Kirliliğinin Kontrolü
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Genel Bağlayıcı Kurallar
 
18/2012 sayılı Çevre Yasası Mart 2012 tarihinde yürülüğe girmiştir. Yasamız kapsamında küçük ölçekli sanayi faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini asgari düzeye indirmek için Genel Bağlayıcı kuralların hazırlanması gerekmektedir. Buna göre yasamızın 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası şöyle demektedir: “Belediyeler, bu Yasanın 36’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendi uyarınca çıkarılması öngörülen tüzük kapsamında yer almayan tesislere veya diğer faaliyetlere işletme izni verirlerken; Çevre Koruma Dairesince faaliyetlere yönelik çıkarılacak genel bağlayıcı kuralları izin koşulu olarak koymak zorundadırlar.” Ayrıca 36’ıncı maddenin A bendinin g altbandine göre Çevre Koruma Dairesi: “İzinlendirilecek tesisler veya diğer faaliyetler için genel bağlayıcı kuralların belirlenmesi ve yayımlanması.” yetkisi vermektedir.
Dairemiz bu yetkiye dayanarak aşağıdaki sektörler için Genel Bağlayıcı Kuralları (GBK) hazırlamıştır. Genel Bağlayıcı Kurallarlar, belli bir büyüklüğün üstünde olan tüm işletmeler için yapılan çevresel koşullardır. Birçok farklı sektörde yer alan, küçük ve orta büyüklükte olan işletmelerin çevresel performanslarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dairemiz aşağıdaki sektörler doğrultusunda GBK’lar hazırlamıştır:
1. Garajlar
2. Restaurantlar ve Kafeler
3. Yurtlar
4. Mobilya Üreticileri
5. Fırınlar
6. Kuru Temizlemeciler
7. Hayvan Barınakları
8- Genel İşletmeler

Ayrıca aşağıdaki faaliyetlerle ilgili taslak GBK’lar sonuçlanmak üzeredir:
1- Hastahaneler
2- Hazır Yiyecekler
3- Atık Taşıyıcıları
4- Basım Tesisleri (Matbaalar)

Dairemiz; Genel Bağlayıcı Kuralların zorunlu hale gelmeden önce bir danışma süreci başlatmayı ve paydaşların bu konuda görüşlerini almayı uygun görmüştür. Bu kapsamda ekte yer alan GBK’larla ilgili görüşlerinizi 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Dairemize yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu danışmanlık süreci sonrasında gelen görüşler de dikkate alınarak GBK son halini alacak ve Dairemiz tarafından yayınlanacaktır.
GBK’ların yayınlanmasından sonra belediyeler, verilen çalışma izinlerine GBK’ları zorunlu hale getireceklerdir. GBK’lar aynı zamanda var olan işletmelerin denetimleri için büyük yardım ve katkıda bulunacaktır. İyi uygulama yönelik kurallar da belirlediği için, şehir plancılarına da aynı zamanda yardımcı olup, ticari ve endüstriyel kurumların gelişim ve kontrollerine de katkıda bulunacaktır.