Türkçe | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
Şubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
Şikayet
Galeri
İletişim
 
Kullanıcı adı: 
Şifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
Forum için tıklayınız
 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLENİYOR…
 
16-05-2022
Yarışma, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından öğrencilerin bakış açılarına göre iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek amacıyla “İklim Değişikliğini Fark Ediyoruz Projesi” kapsamında ve kompozisyon kategorisinde düzenleniyor.1- AMAÇ:a) Ülkemiz yazın dünyasına yeni yetenekler kazandırmak,b) İçinde bulunduğumuz günlerde iklim değişikliği konusuna yönelik gençlerin bakış açısıyla belgeler bırakmak,c) Gençlerin iklim değişikliği konusuna yönelik düşünce üretmelerine ve üretim yapmalarına olanak sağlamak,d) Gençlere yönelik iklim değişikliği farkındalığı yaratmak.2- KONU-TEMA :2.1.Ülkemiz ve İklim Değişikliği 3- ÜLKEMİZ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASINA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE YARIŞMA KOŞULLARI:a) Yarışmaya KKTC liselerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.b) Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile başvuracaktır.c) Yarışmaya, seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları katılamazlar.d) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.e) Yarışmaya katılım bireyseldir.f) Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eserin bulunduğu PDF dosyası ismini ve kendisi için belirlediği bir rumuzu yazarak kaydedecek. Eserin dosya isminde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır. Rumuzu olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.g) Her katılımcı e-mailin içeriğine Rumuz, Adı, Soyadı, katıldığı başlık (Kompozisyon), ikametgah adresini ve telefon numarasını yazacaktır. Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.h) Başvuranlar, en fazla 2 eser ile katılabilir. Tüm eserler tek e-mail ile iletilecektir.i) Yarışmaya daha önce yayımlanmamış, ödül almamış özgün kompozisyonlar kabul edilir. Uyarlama yapıldığı tespit edilen eserler yarışma dışı tutulur. Ödül verilmesi durumunda, daha sonra özgün olmadığı tespit edilen yapıta verilen ödül iptal edilir ve ödülü alınır.j) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.k) Eserler PDF formatında gönderilmelidir.l) Yarışmaya katılacak eserlerin en az 700 kelime olması gerekmektedir. 700 kelime altındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.m) Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.4- BAŞVURU SÜRECİa) Başvuru için cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com adresine mail yoluyla kabul edilecektir.b) E-mailin konu kısmına katılacağı başlığa göre İklim Değişikliği Kompozisyon Başvurusu yazılacaktır.c) E-mailin içeriğinde başvuranın; rumuzu, adı-soyadı, ikametgah adresi ve telefon numarası yazılacaktır.d) E-mail içeriğinde eser/eserler, mail içeriği ( madde 3/g ), Başvuru Formu (EK-1) doldurulup gönderilmelidir. Başvuru formu bulunmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.e) Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler değerlendirme dışı bırakılır.5- BAŞVURU TAKVİMİa) Başvurular 26 Nisan - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında olacaktır.b) Bu tarihler dışında başvurular değerlendirmeye alınmaz.6- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİÖzgünlük 30 PuanKurgu 20 Puanİçerik/Üslup25 PuanDil Bilgisi 20 PuanJüri Genel Kanaati5 Puan100 Puan7- JURİ VE DEĞERLENDİRMEa) Jüri, Kurumu temsilen Çevre Koruma Dairesinden bir temsilci ve farklı üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden seçilen kişilerden oluşur.b) Her bir esere jüri tarafından verilecek puanların toplamı bazında dereceler belirlenecektir.c) Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.d) Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.e) Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.f) Jüri, ilk 3 e giren eserlerin yanında 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.g) Dereceye giremeyen eserler de sahibinin izni olması durumunda dijital olarak yayınlanabilecektir.8- DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ:a) Eser Teslimi: 26 Nisan - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasıdır.b) Değerlendirme tarihleri: 30 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasıdır.c) Eserler, cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com mail adreslerine topluca gönderilecektir.d) Kazanan Eserlerin İlanı: 5 Haziran 2022 tarihinde Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı sosyal medya hesaplarından ve diğer basın organlarında yayınlanacaktır.9- YARIŞMASI JURİSİJüri, Kurumu temsilen Çevre Koruma Dairesinden bir temsilci ve farklı üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden seçilen kişilerden oluşur.10- KARŞILIKLI HAKLARa) Jüri tarafından belirlenen ve dereceye giren eserler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.b) Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.c) Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.d) Yarışmaya gönderilen eserler sahiplerine iade edilmez. Çevre Korum Dairesi tarafından yazılı yahut basılı herhangi bir çalışmada kısmen ya da tamamen kullanılabilecektir. Bu kapsamda Turizm Kültür Gençlik Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi herhangi bir telif ödemesi yapmaz. Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi yarışmaya katılan eserleri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.e) Eserin hukuki sorumluluğu başvuru sahibine aittir. İntihal tespiti durumunda ilgili başvuru elenir, sonradan tespiti durumunda aldığı ödül iptal edilir ve iadesine yönelik hukuki işlem başlatılır.f) Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.11- ÖDÜLÜlkemiz ve İklim Değişikliği temalı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ayrı ayrı olmak üzere kitap ödülleri verilecektir.12- SON HÜKÜMLERa) Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya yarışmayı düzenleyen Kurum ve Kuruluş yetkilidir.b) Juri tarafından uygun görülen eserler iklim değişikliği farkındalığı yaratmak amacıyla vatandaşın hizmetine sunulabilecektir.c) Yarışmaya yönelik ek yazışmalar ve bilgiler için de cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com , adresine yapılacaktır.13- YARIŞMA SORUMLUSU Doç. Dr. Nazım Kaşot Tel: 05428591499 mail: nazimkasot@gmail.comHer türlü soru ve yardım için yarışma sorumlusuyla doğrudan öğretmenlerin irtibata geçmesi rica edilmektedir. EK-1 : Başvuru FormuTURİZM KÜLTÜR GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANLIĞIÇevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’ne‘’Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Ülkemiz ve İklim Değişikliği Kompozisyon Yarışması” için, hazırladığım kompozisyon/kompozisyonların özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. / hazırladığım kompozisyon, tarafımca yazılarak daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. / Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere büyün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim....../...../20…İMZAKATILIMCININ ADI VE SOYADI : KKTC. KİMLİK NO : A D R E S : DOĞUM TARİHİ : TELEFON :