Türkçe | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
Şubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
Şikayet
Galeri
İletişim
 
Kullanıcı adı: 
Şifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
Forum için tıklayınız
 
“1 Dünya Var” , “1 ülkemiz var”
 
05-06-2022
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Dünya Çevre Günü, dolayısı ile yaptığı açıklamada herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini vurguladı."Bakanlık olarak çevre konusunda politika ve strateji üretmenin dışında çevremizi korumak adına çalışmaya devam etmekteyiz. Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulması ile ilgili Bakanlığımızın ihalesi Merkezi İhale Komisyonu tarafından karara bağlanmış ve ilgili firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin pilot kabini Bafra Atık Su Arıtma Tesisine kurulmuştur. Çevre Koruma Dairesine gerekli olan ekipmanlar kurulmuş ve sistem çalışmaya başlanmıştır. Sistemin bakımı ihale kapsamında ilgili şirket tarafından yapılmaktadır. Taslak yönetmelik hazırlanmıştır. Burada amaç ilk etapta hızlı bir şekilde sorunlu tesislerin sisteme bağlanmasıdır. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve tamamlanan veri bankasının atık su kısmı aktif olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar 1000’den fazla işletme ve bu işletmelere ait veriler veri bankasına girilmiştir. AB ile yürütülmekte olan ve atıksulardaki bazı parametrelerin anında ölçülmesini sağlayacak ekipmanların temini tamamlanmıştır. Gerekli eğitimler tamamlanmış ve temel ekipmanlar ayrıca Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele birimlerine teslim edilmiştir. AB tarafından finanse edilen, peyniraltı sularının geri dönüşümünün ülkemizde yapılmasının fizibıl olup olmadığının tespitine yönelik proje, Dairemiz koordinasyonunda devam etmektedir.Çevre Denetim Tüzüğü Bakanlar Kurulunda onaylanarak yürülüğe girmiştir. Tüzük, çevre Denetimi ile ilgili genel standartları belirlemektedir. Tüzük gereği yapılan tesis denetimleri özetleri Çevre Koruma Dairesi’nin web sayfasına konmaya başlanmıştır. AB çevre standartlarının ülkemizde uygulanması yönünde atılacak her yeni adım, halkımızın hayat kalitesi ve refah düzeyini daha da yükseltecektir. Vatandaşlarımızın hayat kalitesinin arttırılması, ancak temiz bir çevre ve doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkündür.Doğal hayatın korunarak, türlerin korunmasının öneminden hareketle, 2021 yılında yürürlüğe giren, esas ismi “Flora ve Fauna ile ilgili Yasaklanmış Faaliyetlerin Bilimsel Araştırma, Muhafaza, Kamu Sağlığı ve Güvenliği Amaçları için Gerçekleştirilmesine İzin Verilmesine İlişkin Kural ve Prosedürler Tüzüğü” (araştırma tüzüğünü) uygulamaktadır. Türlerin korunması ve izlenmesinin prosedürü ile ilgili yöntemi berlileryen tüzük kapsamında; özellikle deniz kaplumbağaları, ada martıları, göçmen ve yerli kuş türlerinin ve diğer türlerin izlenmesi gerçekleştirlmektedir.Türlerin, ekosistemleri ile birlikte korunmasından hareketle, Akdenizde nesli tehlike altında olan fokların ülkemizde yuva olarak kullandığı mağaralardan üç tanesi özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi bünyesinde üç yıldan beridir dünya ile eş zamanlı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında her ay koruma altına alınmış sulak alanlarda su kuşu sayımları yapılmaktadır. Çevrenin korumnasında eğitimin en önemli ışık olduğu düşüncesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında okulöncesi, ilköğretim sosyal, fen ve sosyal bilgiler programları yanında ortaöğretim fen ve sosyal bilgiler programlarına yönelik 6 farklı Çevre Eğitim Destek Kılavuzları hazırlanarak çevre bilincinin artıtılmasına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Şube bünyesinde ayrıca Yaban Hayatımızı Fark Ediyoruz projesi kapsamında okulöncesinden üniversite düzeyine kadar birçok öğrenciye yıl içerisinde ülkemizin sahip olduğu yaban hayat ile ilgili çevre eğitimleri verilmiştir. Şubede aynı zamanda İklim Değişikliğini Fark Ediyoruz Projesi kapsamında Ekoloji ve Çevre dersi alan 9. Sınıf öğrencilerine Çevre Eğitimi Ekseninde İklim Krizi ve Biyolojik Çeşitlililk Eğitimleri verilmektedir. Dairemizin önceliği çevre bilincinin artırılmasıdır. Çevre sorunlarını ortadan kaldırmak için de daire olarak toplumsal bilince yatırım yapılması gerektiği inancıyla hareket edilmektedir.Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesinin Korunması Şubesi bünyesinde hava kalitesi izleme ağı 2010 yılında kurulmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 9 farkli yerinde hava kalitesi sürekli izlenmeye başlanmıştır. Ayrıca 2021 yılında söz konusu izleme ağı yenilenmiş ve 24 saat ülkenin 11 yerinde hava kalitesi sürekli izlenmeye başlanmıştır. Motorlu taşıt egzoz emisyon denetimleri ülke genelinde yapılmakta, sanayi tesislerinin baca gazı emisyon denetimleri gerceklestirilmektedir.Ayrıca Çevre Koruma Dairesi Gürültü Birimi bünyesinde müzikli eğlence yerleri için müzik izinleri verilmektedir Müzikli eğlence yerleri ile diğer tesislerden kaynaklanan gürültü denetimleri gercekleştirilmektedir. Ayrıca AB uzmanları ile hava kalitesi ve gürültü konularında tüzük çalışmaları gerceklestirilmektedir.Yine Çevre Koruma Dairesi bünyesinde AB ihalesi ile kurulumu başlayan ve yaz döneminde faaliyete geçmesi planlanan Yakit ve Hava kalitesi Laboratuvarında yakıt analizleri ile hava kalitesi filtrelerinde ağır metal analizleri yapilacaktır. AB'ye yapılan proje ile hava kalitesi izleme istasyonlarının geliştirilmesi sağlanacak. AB bünyesinde Çevresel Gürültünün Sürekli izlenmesi Projesi hazırlanmıştır. Bu Proje ile 3 büyük şehirde özellikle müzikli eğlence mekanlarının bulunduğu yollarda sabit sürekli gürültü izleme sistemleri kurulacak olup çevresel gürültü 24 saat sürekli izlenecektir. Veriler Çevre Koruma Dairesi'nin merkezi bilgisayarinda kaydedilip uzaktan takip edilebilecektir. Bu proje ile özellikle müzikli eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerinin kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca şehirlerin bazı bölgeleri için stratejik gürültü haritaları da hazirlanacaktır.Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğü kapsamında Çevre Koruma Dairesi bünyesine gönderilen projeler incelenmekte ve denetlenmektedir. Bu kapsamnda 2021 yılı içerisinde 65 adet Çevresel Etki Değerlendirme Raporu onaylanmış, 50’ye yakın halkın katılımı toplantısı gerçekleştrilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğünde gerekli tadilatlar yapılarak güncellenmesi ile igili çalışmalar başlatılacaktır. Çevresel Etki Değerlendirme kararı bulunan projelerin faaliyet bazında denetimlerinin yapılıp, istatistik verilerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca Ülke genelinde ÇED kapsamındaki denetimler ile ilgili denetim ekibi oluşturularak diğer şubelerle eş zamanlı yapılması ve Yeterlilik Tüzüğü ile Harç Tüzüğü’nün hazırlanması hedeflenmektedir. Katı atık sektöründe, Atık konusunda gelen şikayetlerin yerinde tespiti ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Tüzüğü ile Düzenli Depolama Tüzüğü hazırlanmaktadır. Atık toplama taşıma ve geri dönüşüm işlemlerini yapmak için yetkilendirilmiş özel ve tüzel kişilerin yetki ve izinlerinin yenilenmesi veya yeni izin verilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, Ömrünü Tamamlamış Pil ve Akümülatör Atıkların Yönetimi Tüzüğü, Elektrikli ve Elektronik Atıkların Yönetimi Tüzüğü, Ömrünü Tamamlamış Araçların Yönetimi Tüzüğünün hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Tüm atık toplama için Dairemiz tarafından izinlendirilmiş özel ve tüzel kişilere ait araçlara, araç takip sistemi kurulması hedeflenmektedir. Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projeleri en kısa sürede hazırlanacaktır. Bu yıl, Sadece 1 Dünya Var teması ile anılan Dünya Çevre Günüde, çevreyi korumanın hepimizin görevi olduğunu hatırlatarak, çevrenin önemi konusunda farkındalık sağlanması umuduyla, Bakanlık olarak çalışmalarımıza devam ederken, bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç bilirim. “1 Dünya Var” , “1 ülkemiz var” düşünce ve stratejisiyle, çalışmalaramıza ara vermeden devam edeceğiz."Fikri Ataoğlu Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı