T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
UKAY Kongresinde M?d?r?m?z konu?ma yapt?
 
08-09-2011
G?n?m?z?n en ?nemli konular?n?n ba??nda gelen ?evre, bu y?l ?lkemizde d?zenlelene 3. Ulusal Kat? At?k Y?netimi Kongresi’nde, “Kat? At?klar ve Ekolojik Toplum” ana temas?yla masaya yat?r?l?yor. Kat? At?k Kirlenmesi Ara?t?rma ve Denetimi T?rk Milli Komitesi’nin, Uluslararas? K?br?s ?niversitesi ile birlikte d?zenledi?i ve Ekolojik Enerji’nin ana sponsorlu?unda 7-10 Eyl?l tarihlerinde ger?ekle?tirilecek olan Kongre bu sabah Uluslararas? K?br?s ?niversitesi’nde ba?lad?.

Kat? At?k Kirlenmesi Ara?t?rma ve Denetimi T?rk Milli Komitesi her y?l de?i?ik bir ?niversite ile birlikte d?zenledi?i “Ulusal Kat? At?k Y?netimi” kongresinin ???nc?s?n? bu y?l Uluslararas? K?br?s ?niversitesi ile birlikte ger?ekle?tiriliyor.

7-10 Eyl?l tarihlerinde ger?ekle?tirilecek olan Kongre, Uluslararas? K?br?s ?niversitesi’nde ba?lad?.

Kongre’nin a??l?? konu?malar?n?, Organizasyon Komitesi Ba?kan?, Uluslararas? K?br?s ?niversitesi’nden Do?ent Doktor Rana K?dak, Kat? At?k Kirlenmesi Ara?t?rma ve Denetimi T?rk Milli Komitesi Ba?kan? Profes?r Doktor G?nay Kocasoy, Uluslararas? K?br?s ?niversitesi Rekt?r? Mehmet Ali Y?kselen, T?rkiye Cumhuriyeti ?evre ve ?ehircilik Bakanl??? M?ste?ar? Sedat Kad?o?lu, KKTC Turizm ve ?evre Bakanl???, ?evre Dairesi M?d?r? E?ref ?nl?soyer, Imperial College London’dan Profes?r Doktor Mustafa Camg?z ve ?stanbul Teknik ?niversitesi’nden Profes?r Doktor Hasancan Okutan yapt?.
Kongre s?resince gerek ?lkemizden, gerekse anavatan T?rkiye’den akademisyenler, ara?t?rmac?lar, m?hendisler, sosyal bilimciler, kamu ve ?zel sekt?r karar vericileri ve uygulay?c?lar? yap?lan ara?t?rmalar? ve uygulamalar? tart???p, kar??la??lan sorunlara ??z?m ?nerileri getirecekler.