Türkçe | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
Şubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
Şikayet
Galeri
İletişim
 
Kullanıcı adı: 
Şifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
Forum için tıklayınız
 
Ozon Raporu Açıklandı
 
07-10-2011
Hava Kalitesi Ölçüm ağı verilerine göre, KKTC’deki ozon seviyesi, insan sağlığının korunması icin tespit edilen, maksimum günlük “8 saatlik” ortalama değer olan 120 mikrogram /m3 hedef değerini 104 gün boyunca aştı.

 

Dairemiz, Avrupa Birliği ile yasal uyumlaştırma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan “Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü” kapsamında 1Nisan ile 30 Eylül periyodunu kapsayan “Yaz Dönemi Ozon Seviyeleri Raporu”nu yayınladı.

 

Alevkayası istasyonundan alınan verilere göre ise, insan sağlığının korunması için tespit edilen, maksimum günlük “8 saatlik” ortalama değer olan 120 mikrogram /m3 hedef değeri 104 gün boyunca aşılmıştır. En fazla aşım; sıcaklığın ve solar radyasyonun en yüksek olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında meydana gelirken, en az aşım ise Nisan ayında meydana geldi.

 

Ozon, azot oksitler ile uçucu organik bileşiklerin, güneş ışığı altındaki reaksiyonu sonucu meydana gelmektedir. Yüksek ozon konsantrasyonunun sıcaklığın yüksek olduğu, durgun meteorolojik şartlar altındaki tüm Akdeniz ülkelerinde oluşmaktadır.

 

Solar radyasyon oranı:

 

Alevkayası istasyonunda Temmuz ve Ağustos aylarında ölçülen aylık sıcaklık ortalamalarının 26.6 °C ile 26.2 °C olduğu,“Yaz Dönemi Ozon Seviyeleri Raporu”nda, Temmuz ayındaki ortalama solar radyasyon miktarının 326 w/m2 olarak tespit edilmiştir.

 

AB normlarına göre hazırlanan taslak tüzüğe göre ozon konsantrasyonunun hedef değer olan 120 mikrogram /m3 değerini bir takvim yılında 25 günden fazla aşmaması gerekmektedir.

 

Avrupa Çevre Ajansı’nın hazırladığı rapora ozonun ülkesel değil tüm Akdeniz’in bölgesel bir sorunu olduğu belirtilmiştir.

 

1 Nisan–30 Eylül dönemini içeren yaz periyodunda hava kalitesi ölçüm ağından elde edilen verilere göre, ozon seviyesinin, “1 saatlik” ortalama değerinin 180 mikrogram/m3 olduğu, bilgilendirme eşik değeri ile yine “1 saatlik” ortalama değerinin 240 mikrogram/m3 olduğu alarm eşik değerinin ise KKTC’deki hicbir istasyonda aşılmamıştır.

 

Alınabilecek kişisel önlemler:

 

Ozon; solunum ve akciğer sorunları, burun ve boğaz tahribatı gibi sağlık sorunlarının yanı sıra ekosistemde bozulmalara ve tarımsal üretim kaybına da sebep olmaktadır.

 

Ozona neden olan emisyonların birçok kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynakların başında trafik, sanayi faaliyetleri, enerji üretim tesisleri, petrol depolama ve dağıtım faaliyetlerinin yer almaktadır.

Ozon seviyesinin yükselmesi kişisel olarak alınacak önlemlerle aşağıya çekilebilir.

Alınabilecek önlemler söyle:

“Araçların yakıt deposunu güneş battıktan sonra doldurmak, Araçların bakımlarını yaptırmak, Solvent içerikli ürünler yerine su bazlı ürünleri kullanmak, daha az taşıt kullanmak, mümkün olduğu durumda yürümek, toplu taşıma araçlarını tercih etmek, bisiklet kullanmak olarak sıralanabilir.