Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
GERİ DÖNÜŞÜM, GERİ KAZANIM VE GERİ KULLANIM
 
“Yeniden Kullanım”, atık yönetimiyle ilişkili olarak, atık olmayan ürünler veya bileşenlerin ilk etapta üretildikleri amaç için yeniden kullanılmalarına yönelik işlemleri anlatır.

“Geri Dönüşüm”, atıkların bir üretim prosedürüne tabii tutularak, orjinal amaçlı yada enerji geri kazanımı hariç olmak üzere organik dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden kullanımıdır.

“Geri (Yeniden) Kazanım”, sonucunda, esas olarak, belli bir fonksiyonu yerine getirmekte kullanılacak bir madde yerine geçerek yararlı bir amaca hizmet edecek atığın ortaya çıkmasını sağlayan işlemi anlatır.

 

Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım için bazı şekiller kullanılmaktadır. Bu şekillerin bir kısmı aşağıda verilmiştir: