Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Atık Yönetim Planı
 
Entegre Katı Atık Yönetim Planı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde katı atık yönetim
uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik devam eden reform, yatırım ve eylemler için
istikrarlı bir çerçeve sunulmasını ve yerel atık yönetimi uygulamalarının Avrupa Birliği norm
ve standartlarına kademeli olarak uyumlaştırılmasını hedeflemektedir.

KapsamEntegre Katı Atık Yönetim Planı, 2021-2041 yılları arasındaki 20 yıllık dönemi
kapsamaktadır. Atık yönetimi altyapısına yönelik talep tahminleri tüm bu dönem için
yapılmıştır.
Eylem Planı, planın birinci uygulama döneminde uygulanacak kısa dönem tedbirlerini
belirtmektedir. Uygulamaya geçişten birkaç yıl sonrası için bir gözden geçirme noktası
öngörülmüştür.

Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.