Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Kompostlaştırılabilir Atıklar
 
Kompostlaştırılabilir Atıklar

 

Ülkemizde her yıl binlerce ton evsel çöp oluşmaktadır. Bu çöplerin yaklaşık olarak yarısından fazlası biyolojik olarak bozunabilir organik atıklardır. Biyolojik olarak bozunabilir organik atıklar vahşi şekilde depolandığı zaman küresel ısınmaya nende olmakta, yüzeysel ve yer altı suları ile soluduğumuz havanın kirlenmesine neden olmaktadır.

Çöplerin önemli oranını biyolojik olarak bozunabilir organik atıklar (biyoatıklar) oluşturmaktadır. Bu atıklar geri kazanılabilir değerli atıklardır. Bu atıklardan çok değerli bir toprak iyileştirme ve gübre maddesi olan kompost üretmek mümkündür. Kompost toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprağı tava getirir. Almanya’da kapasitesi minimum 10 bin ton/yılın üzerinde olan 200 adet kompost tesisi bulunmaktadır. İngiltere’de 325 kompost tesisinde %84 oranında yeşil atıklar, %3 oranında da mutfak atıkları kullanılarak kompost üretilmektedir.

Biyoatıkların çöp depolama alanlarında depolanması halinde çöplerin biyolojik bozunması sonucu metan ve karbon dioksit gazları oluşur. Metan ve karbon dioksit gazları küresel ısınmaya neden olmaktadır. Çöp depolama alanları önemli miktarda sera gazı kaynaklarından biridir. Biyoatıklardan kompost üretilerek küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonu önemli miktarda azaltılabilir. Böylece çöp depolama alanına gidecek çöp miktarı kaynakta azaltılmış ve çöp alanı ömrü uzatılmış olur.

Çöpten kompost üretebilmek için çöpün özelliği uygun olmalıdır. Biyolojik olarak bozunabilir organik atıklar (biyoatıklar) kompost üretimi için uygun atıklardır. Biyoatıklar ağırlıklı olarak mutfakta, kafeteryada, restoranlarda, hazır gıda hazırlama yerlerinde, marketlerde ve süpermarketlerde, tarımsal üretimde, çiftliklerde, hallerde, gıda işleme ve üretimi tesislerinde, park bahçelerde oluşur. Biyoatıklar yukarıda sıraladığımız yerlerde kaynakta ayrı toplanmalıdır.

(Bu yazı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Kompostlaştırılabilir Atıklar yazısından faydalanılarak hazırlanmıştır.)