Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Mevcut Durum
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tıbbi atık yönetimi 21/97 sayılı Çevre Yasası altında çıkarılan “Tıbbi Atıkların Kontrolü ve İmhası Tüzüğü” 14 Mayıs 2008 tarihli Bakanlar Kurulunda onaylanmıştır. Tüzük özetle, kapsam, tanımlar, genel ilkeler, yükümlülükler, yönetim planı, atıkların toplanması, geçici depolanması, bertarafı, tıbbi atık toplama araçlarına ait kurallar, lisanslar, sterilizasyon ve eğitim konularını içermektedir. Yeni yasamız Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yasa altında da tıbbi atıklarla ilgili bir tüzük hazırlama yetkisi Dairemize verilmiştir. Yeni tüzüğümüz şu anda hazırlanmaktadır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, K.K.T.C.’deki yatak başına düşen atık miktarı 2.2 kg olarak hesaplanmıştır. Bu rakama göre üretilen yıllık tıbbi atık miktarı yaklaşık 900 ton olarak hesaplanmıştır.

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşları içerisinde ayrıştırılması ve taşınması sağlık kuruluşlarının sorumluluğundadır. Küçük ve orta ölçekli sağlık kuruluşları bu işlerin tümünü kendi çalışanlarına yaptırmaktadır. Bu durum büyük sağlık kuruluşlarında da böyle iken, bazı büyük sağlık kuruluşlarında atıkların tesis içerisinde taşınması özel sektöre yaptırılmaktadır. Özellikle büyük sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların ayrı kırmızı renk poşetle, diğer atıkların ise siyah poşetle toplandığı görülmektedir. Ancak, ayrıştırma yapılırken bazı yanlışlar yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarından diğer atıklarla beraber karışık olarak belediyelerce toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Bu durum hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuzluklara neden olmaktadır.

Bu soruna son vermek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ülkenin mevcut koşulları da düşünülerek Doygun Buhar Yöntemiyle Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon tesisinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu konuda Avrupa Birliği Mali Yardımları ile desteklenen program çerçevesinde bertaraf tesisinin projelendirilmesi ile ilgili ihaleye çıkılmış ve ihale sonuçlanmıştır.

Sterilizasyon tesisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesine kurulmuştur. Seçilen alan, hastane yerleşkesi içinde merkezi bir konumdadır. Bu alan içinde bulunan bir bina, tadil edilerek geçici depolama odasına dönüştürülerek sterilizasyon tesisine gelen tüm tıbbi atıkların, bekleme durumunda kalmaları halinde  bu geçici depolama alanında depolanacaklardır. Tüm inşaat ve montaj işlemleri tamamlanmıştır. Sterilizasyon faaliyetleri kısmi olarak başlatılmıştır.

Üretilen tıbbi atıklar, Sağlık Bakanlığı tarafından öncellikle sağlık kuruluşları içerisinde diğer atıklarıdan ayrı toplanacak ve ayrı özel soğuk geçici depolarda depolanacaktır. Daha sonra iki adet soğutmalı özel tıbbi atık araçları ile Lefkoşa’ya yapılacak olan merkezi bir sterilizasyon tesisinde sterilize edilerek, evsel katı atık depolama alanında bertaraf edilecektir. Bu işlemlerin tümünden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır.

Tıbbi atıklarla ilgili tüm bu hazırlık işlemleri tamamlanmıştır. Proje, tüm kamu ve özel hastahaneler ve sağlık merkezlerinden tıbbi atıkların toplanması ile başlayacak ve daha sonra tüm sağlık kuruluşlarına uygulanacaktır. Bu sürecin denetlenmesinden ise Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi sorumludur.

12 Mart 2012 tarihinde 18/2012 sayılı Çevre Yasamız Meclisten onaylanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yasa altında Tıbbi Atıklarla ilgili yeni tüzük çalışmaları halen daha devam etmektedir.