Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Yönetim Planı
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
Personelimiz
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
KKTC’DE MEVCUT DURUM
 
18/2012 sayılı Çevre Yasasının 7. Maddesinin 1. Fıkrası “Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, Çevre Koruma Dairesinden izin almadan ve izinde belirtilen koşullara uymadan ticari veya belediye atığı yönetimiyle ilgili faaliyetlerde bulunamazlar.” denmektedir. Bu nedenle belediye atığı dışında faaliyet gösteren tüm şirketler Dairemizden izin almak zorundadırlar. Bu kurala uymamanın cezası aylık asgari ücretin yarısı kadardır. Yine Çevre Yasasının 7. maddesinin 3. Fıkrası “Serbest bölgeler de dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine tüm atıkların ithali ve girişi yasaktır.” demektedir. Bu kurala uymamanın cezası ise aylık asgari ücretin altı kadardır. KKTC’de özellikle ekonomik ölçek nedeniyle istenilen seviyede geri dönüşüm olmasa, kısmi olarak yapılan geri dönüşüm faaliyetleri vardır. Atık plastik ve atık kağıt/karton’larda Dairemizin geçici izin vermiş olduğu firmalar bu tip atıkları toplamakta, depolamakta ve bazı işlemler yaparak yurt dışına ihraç etmektedirler. Bunların yanı sıra hurda metallerde toplanarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Dairemizden izin alarak faaliyet gösteren atık geri dönüşüm şirketleri aşağıdaki gibidir:


 Mahmut Özdemir
 Atık plastik ve atık kağıt
0533-8366363
 Greenwise Environment Ltd
 Atık kağıt ve atık plastik
0533-8647796
0533- 8260272
 Denaz Trading
Atık plastik
 0542-8520067
 Cypron Trading Ltd
Atık plastik
 0542-8789090