Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
KKTC’DE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLARININ YÖNETİMİ
 

Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Elektrik ve Elektronik Ekipman Atıkları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği teknik yardım ofisi (TAIEX) uzmanı yardımıyla tüzük hazırlama çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır ancak son haline getirilebilmesi için çalışmalar halen daha devam etmektedir. Çalışmalar tamamlanınca 2012/19/EU sayılı Elektrik ve Elektronik Ekipman Atıkları Yönergesi uyumlaştırılmış olacaktır.

Bu tüzük, elektrik ve elektronik teçhizat ithalatçıları; elektrik ve elektronik teçhizat atıklarının dağıtımı, toplanması ve arıtılmasını üstlenen kişilere yönelik; elektrik ve elektronik teçhizat atıklarının oluşumu ve idare altına alınmasındaki olumsuz etkileri önleyerek ya da azaltarak çevreyi ve insan sağlığını korumayı amaçlayan finansal ve teknik önlemleri şart koşmaktadır.

Tüzükle, elektrik ve elektronik teçhizatların yaşam döngüsüne müdahil olan ekonomik operatörlerin ve özellikle elektrik ve elektronik teçhizatlardan kaynaklanacak atıkların toplanması ve arıtımı süreçlerine doğrudan müdahil olan operatörlerin, çevresel edimlerinde gelişmeyi yakalamayı amaçlamaktadır.

Tüzük kapsamına giren ekipmanlar:

1. Sıcaklık değişimi ekipmanları

2. Ekranlar, monitörler ve 100 cm2’den büyük alana sahip ekranı olan ekipmanlar,

3. Lambalar

4. Aşağıda belirtilenleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan büyük (dış boyutu 50 cm’den büyük olan) ekipmanlar:

Ev aletleri; Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları; tüketici ekipmanları; armatürler; ses veya görüntüleri çoğaltan ekipmanlar, müzik ekipmanları; elektrikli ve elektronik aletler; oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları; tıbbi cihazlar; izleme ve kontrol araçları; otomatlar; elektrik akımı üretmede kullanılan ekipmanlar. Bu kategori, kategori 1 ila 3'te yer alan ekipmanları içermez.

 5. Aşağıda belirtilenleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan küçük (50 cm’den büyük dış boyutu olmayan) ekipmanlar:

Ev aletleri; tüketici ekipmanları; armatürler; ses veya görüntüleri çoğaltan ekipmanlar, müzik ekipmanları; elektrikli ve elektronik aletler; oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları; tıbbi cihazlar; izleme ve kontrol araçları; otomatlar; elektrik akımı üretmede kullanılan ekipmanlar. Bu kategori, kategori 1 ila 3 ve 6'da yer alan ekipmanları içermez.

 6. Küçük bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (50 cm’den büyük dış boyutu olmayan)

 

Tüzükle ilgili gelişmeleri yine web sayfamızdan takip edebilirsiniz.