Türkçe | English 
 
   
ÇED
Çed Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Halkın Katılımı Toplantıları
Düzenlenmiş Halkın Katılımı Toplantıları
Dökümanlar
Personellerimiz
ÇED SÜRECİ
İstatistik Bilgiler
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
ÇED SÜRECİ
 

Dairemize gelen inşaat projeleri EK 1 ve EK 2 kapsamında değerlendirilir. EK 1 ve EK 2 kapsamında olan projeler için Dairenin vereceği özel soru formatında ÇED raporları yatırımcı tarafından hazırlatılır.

Dairemize sunulan ÇED Raporları, ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlar alınır.

ÇED  OLUMLU: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten kararı.

ÇED OLUMSUZ: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten kararı.

ÇED ÖNEMSİZDİR: Projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten kararı.

ÇED ÖNEMLİDİR: Projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten kararı.