Türkçe | English 
 
   
ÇED
Çed Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Halkın Katılımı Toplantıları
Düzenlenmiş Halkın Katılımı Toplantıları
Dökümanlar
Personellerimiz
ÇED SÜRECİ
İstatistik Bilgiler
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Fatma Gök'e ait petrol ürünleri geri dönüşüm tesisi
 
DUYURU
İskele/Kalecik’te, Fatma Gök ve diğerlerine ait Pafta/Harita XV/22 ve199 nolu parselde “PETROL ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM VEDEPOLAMA TESİSİ ” yapılması planlanmaktadır. Sözkonusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğünün 22. maddesi gereğinceaşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş veönerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. Halkımıza saygı ile duyurulur. 
Toplantı Yeri : Kalecik Düğün Salonu
Toplantı Yerinin Adresi : Kalecik/İskele
Toplantı Tarihi : 8 Haziran 2017
Toplantı Saati : 11.00
 Proje Sahibi: Fatma Gök – Bekir Gök – Ali Can
Proje Sahibi Tel No: 05338753848-05428524713
ÇED Raporunu Hazırlayan Kişi/Kuruluş: Sibel Paralik ve Ekibi
ÇED Raporunu Hazırlayan Ekip Başkanının İletişim Adresi: 03924443376
Not: Taslak ÇED Raporuna http://www.cevrekorumadairesi.org/ced/tr-index.php adresindenveya Çevre Koruma Dairesi’nden ulaşabilirsiniz.Taslak ÇED Raporu ile ilgili görüşlerinizi, en geç toplantı tarihinden sonraki 3 güniçerisinde Çevre Koruma Dairesine yazılı olarak iletebilirsiniz