Türkçe | English 
 
   
Doğal Hayat Şubesi
Doğal Hayat Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Yayınlar
Deniz Kaplumbağaları
Biyolojik Çeşitlilik
Sulak Alanlar
Raporlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
DOĞAL HAYAT ŞUBESİ’NİN GÖREVLERİ
 

• Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak;

• Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını Çevre Yasasını dikkate alarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak;

• Kendi konularındaki çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak;

• Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak;

• Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek;

• Dairenin belirlediği çevre  politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre araştırma alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerin hazırlanmasını, satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak;