Türkçe | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
Şubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
Şikayet
Galeri
İletişim
 
Kullanıcı adı: 
Şifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
Forum için tıklayınız
 
Yasal Mevzuat
 

12 Mart 2012 tarih ve 18/2012 sayılı Çevre Yasasının amacı, KKTC’deki çevresel ve doğal kaynaklara yönelik tehtidleri dikkate alan yeni bilimsel anlayışa göre 21/97 sayılı Çevre Yasasını güncellemektir. Yasa, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlamayı ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etmeyi, ayrıca çevre sektöründeki AB politikaları ve müktesebatı ile uyumu sağlayacak gerekli ek tüzükler için, yasal temeli sağlamayı amaçlamaktadır.

AB Çevre müktesebatı, birçok farklı çevre koruma koşullarını kapsayan, 300’ün üzerinde farklı Direktif, Tüzük ve Kararı içermektedir. Müktesebata Uyum Programının çevre ile ilgili olan 27’inci Bölümünde, KKTC yasal düzenine göre öncellikler belirlenmiştir. Çevre Yasası bu öncelikli yasaları kısmen aktaracaktır. Daha da önemlisi, iç hukuka tam aktarımı sağlayacak ek tüzüklerin hazırlanması için yasal zemini sağlayacaktır.

Bu yasa, AB gerekliliklerinin yanında, KKTC’nin şartlarına göre ayarlanan hükümleri de içeren, her çevre sektörünün temel sorumluluk ve zorunluluklarını ortaya koymaktadır. Taslak Çevre Yasası aynı zamanda, her sektörün yönetimindeki ilgili yetkili makamları ve onların yetkileri ile özel hükümlerini düzenleyen genel politikaları ve prensipleri detaylandırmaktadır.

18/2012 Sayılı Çevre Yasası ile çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleneme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi sağlanacaktır.