Haberler
  • 05-04-2024

KIYILARDA GÖRÜLEN KİRLİLİKLE İLGİLİ YAPILAN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER SONUÇLANDI!

1 Nisan 2024 tarihinde kıyalarımızda yaşanan kirlilik ile ilgili beklenilen mikrobiyolojik analiz sonuçlarını içeren rapor, DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından 4 Nisan 2024 saat 16:00 itibarıyla Dairemize sunulmuştur. Dairemize sunulan raporda; BS EN ISO 9308-1:2014’e göre yapılan mikrobiyolojik analiz sonucunda su numunelerinde E.coli ve koliform bakterilerine rastlanmamış olduğu belirtilerek, halk arasında tedirginlik yaratan ve kirlilik olduğu varsayılan olgunun çam polenlerinin rüzgar etkisi ile denize taşınması sonucu olduğunun belirlendiği vurgusu yinelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.