Katı atık hakkında genel bilgiler

Katı Atık, sahibinin elden çıkardığı veya atmayı planladığı ya da bertaraf edilmesi gereken herhangi bir madde veya nesne anlamına gelir.

'Atık üreticisi', faaliyetleri sonucunda ve/veya atın bileşiminde veya yapısında bir değişiklik sonucunda israfa neden olan ana üreticidir. e'ye neden olacak ön işleme, harmanlama veya diğer işlemleri yapan kişileri tanımlar.

Katı Atık yönetimi, atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesinin yanı sıra bertaraf alanlarının izlenmesi, denetlenmesi ve sonradan işlenmesini içerir. bakımı ve aracılar tarafından gerçekleştirilen eylemleri açıklar.

Modern atık yönetimi, atık hiyerarşisi ilkesine göre yapılır. Atık yönetimi hiyerarşisi öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, ardından azaltılması, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi şeklindedir. .
 
Katı Atık Şubesinin Görevleri:
 
Çevre Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun'dan sorumlu olan Katı Atık Şubemizin görevleri şunlardır:

Atıkların çevre ile uyumlu yönetimini sağlayacak ilkeleri belirlemek, kanunun uygulanması için işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak,

Bölgesel düzeyde atık yönetim planlarının hazırlanmasını sağlamak.

Atıkların çevre ile uyumlu olarak ülkelerarası ve sınır ötesi taşınmasına ilişkin esasları belirlemek, bununla ilgili çalışmalar yapmak, atıkların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapmak;

Evsel atıkların çevre ile uyumlu yönetimini sağlayacak ilkeleri belirlemek, bertaraf tesislerinin yer seçim kriterlerini belirlemek, evsel atık bertaraf tesisleri için en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerini kullanmak. belirlemek, birsey belirlemek;

Katı Atık Yönetimi ile ilgili eğitimler, toplantılar, planlar ve projeler yapmak

Şube için aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Birimin diğer şube müdürleri ile gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Şube ile ilgili işlerin zamanında, standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamak;

Şube ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak

Üstleri tarafından verilen göreve uygun diğer görevleri yapmak.