Denetleme Şubesinin Görevleri:

  • Çevre kirliliğiyle ilgili ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek ve uygulamak,
  • Çevre kirliliğinin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedefler ve ilkeler belirlemek, tedbirler almak ve uygulamak,
  • Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütmek, kriter ve standartlar belirlemek, uygulamak, ölçüm yapmak, verileri toplamak ve değerlendirmek,
  • Uluslararası çalışmaları izlemek ve kendi bünyesinde uygulamak,
  • Çevre politikalarını belirlemek ve ulusal plandaki hedeflere ulaşmayı desteklemek amacıyla öncelikli çevre araştırma programlarını belirlemek ve araştırma projelerini yönetmek,
  • Yürütülen araştırma programları ve projelerinin sonuçlarını değerlendirmek,
  • Çalışmaların zamanında, standartlara uygun ve nitelikli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
  • Diğer bölüm yöneticileriyle gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
  • İlgili personelin eğitim çalışmalarını yürütmek.