Haberler
  • 02-07-2024

SAİS İZLEMELERİ

Dairemiz uhdesinde Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)'ne kayıtlı ve aktif olarak derin deniz deşarjı yapan 6 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin SAİS kabinlerinde takip edilen parametrelere ait veri değerleri, 1 Temmuz 2024 tarihinde yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan sınır değerleri kapsamaktadır.