Müzik İzni İçin Gerekli Evraklar

  • İşletme Direktörü tarafından yapılacak olan başvuru dilekçesi ve Kimlik fotokopisi
  • Vegi Dairesi'ne yapılan harç ödeme makbuzu fotokopisi
  • İşyeri açma ve çalıştırma belgesi
  • Belediye Çalıştırma izni