Türkçe | English 
 
   
Hava Emisyon Şubesi
Hava Emisyon Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Hava Kalitesi web sayfası linkleri
Hava Kalitesi Hedefleri
Hava Kirliliği Hakkında Genel Bilgi
Hava Kalitesi Raporları
Egzoz Emisyon Ölçüm Lisanslı İşletmeler
Hava Kalitesi İstasyonları
Hava Kalitesi Ölçüm Ağı Linki
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Ölçüm İstasyonları
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hava kalitesi ölçümleri 2002 yılında 1 gezici istasyon ile başlamış 2011 yılında ise ölçüm istasyonlarının sayısı Avrupa Birliği desteği ile 9 adete çıkarılmıştır. Bu istasyonlardaki ölçülen veriler Avrupa Birliğinin 2008/50 CAFÉ direktifine göre belirlenmiştir. Direktife ilaveten  2011 yılından itibaren yine Avrupa Birliği tarafından hibe edilen taşınabilir civa ölçüm aleti ile civa ölçümleri de yapılmaya başlanacaktır.

Bu istasyonlar  2009 tarihi itibarıyla devreye girmiş olup KKTC genelinde 9 noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’nin mali katkıları ile alınan ölçüm istasyonu Lefkoşa (2 adet) , Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’na yerleştirilmiştir. Bunların yanında Teknecik Elektrik Santralı bacasında Ekim 2010 tarihinden beridir 24 saat kesintisiz baca gazı ölçümleri de yapılmaktadır. Bu istasyonlardan alınan kesintisiz ölçüm bilgileri Çevre Koruma Dairesi’ndeki merkez bilgisayarda toplanmakta ve belirli periyodlarda değerlendirilmektedir.   Hava Kalitesi Ölçüm Ağının 2010 Yılında Genişletilmesi      2010 yılı Temmuz ayından itibaren  Çevre Koruma Dairesi hava kalitesi ölçüm ağı, 4 yeni ölçüm istasyonu ile 5’ten 9’a çıkarılarak genişletilmiştir. Bu bağlamda 4 adet yeni ölçüm istasyonunun ikisi Teknecik bölgesine biri ise Kalecik  Köyüne yerleştirilmiştir. 1 adet ölçüm istasyonu ise Güzelyurt şehri için temin edilmiştir. Bahse konu ölçüm istasyonlarının kurulumu tamamlanmış olup test ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Test ölçümlerinin tamamlanması ile birlikte ağustos ayında 4 ölçüm istasyonu da devreye alınacaktır. Böylelikle Güzelyurt’tan Gazimağusa’ya, Girne’den Karpaz bölgesine kadar tüm KKTC genelinde hava kalitesi sürekli olarak izlenmiş olacaktır.

 

     Teknecik ile Kalecik köyüne yerleştirilen hava kalitesi ölçüm istasyonları  Çevre Koruma Dairesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ortak yürüttüğü bir proje kapsamında Avrupa Birliği finansmanı ile alınmıştır. Söz konusu proje dahilinde elektrik santrallarından kaynaklanan etkilerin hava kalitesi yönünden izlenmesi amacıyla Teknecik ve Kalecik bölgelerinde hava kirliliği ölçümleri gerçekleştirilecektir. Bunların yanında Teknecik Elektrik Santralı bacasında 24 saat kesintisiz baca gazı ölçümleri de yapılacaktır.

 

Ülkemiz geneline yayılan istasyonlar ile şehir bölgeleri ile kırsal alanlarda hava kalitesi sürekli olarak izlenerek halk sağlığının korunmasına yönelik olarak belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası standartların aşılıp aşılmadığından emin olunmasına yönelik alt yapı oluşturulmuştur. Bu istasyonların devreye girmesi ile  ülkemizin hava kalitesi yönetimi alanında ihtiyaç duyulan veri sağlanmış olacaktır.  Söz konusu ölçüm ağından toplanan veriler hava kalitesinin daha iyiye mi yoksa kötüye mi gittiğini göstermesi açısından önümüzdeki yıllarda belirleyici olacaktır.