Türkçe | English 
 
   
Hava Emisyon Şubesi
Hava Emisyon Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Personellerimiz
Hava Kalitesi web sayfası linkleri
Hava Kalitesi Hedefleri
Hava Kirliliği Hakkında Genel Bilgi
Hava Kalitesi Raporları
Egzoz Emisyon Ölçüm Lisanslı İşletmeler
Hava Kalitesi İstasyonları
Hava Kalitesi Ölçüm Ağı Linki
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Tüzükler
· Belirli Faaliyetler ve Tesislerde Organik Çözücülerin Kullanımından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü Ekleri
    Tuzuk_Ekler_KASIM_2019.pdf
  Taslak Tüzük Ekleri
 
· Belirli Faaliyetler ve Tesislerde Organik Çözücülerin Kullanımından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü
    VOC_Solvent_Tuzuk_KASIM_2019.pdf
  Taslak Tüzük
 
· Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü
    Hava_kirliligi_Tuzuk_Resmi_Gazete.pdf
 
 
· Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü
    Hava_kalitesi_resmi_gazete_15_Nisan_2014.pdf
 
 
· Isınmadan Kayankalanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Tüzüğü
    ISINMA_TUZUK_Resmi_Gazete.pdf
 
 
· Atık Yakma Tüzüğü
    ATIK_YAKMA_2015.pdf
  Bakanlar Kurulunda onaylanarak yürürlüğe giren Atık Yakma Tüzüğü
 
· Büyük Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının Sınırlandırılması Tüzüğü
    BUYUK_YAKMA.pdf
 
 
· Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü
    Motorlu_Tasit_Egzoz.pdf
 
 
· CAFE direktifi
    CAFE_Direktifi.pdf
  Avrupa Birliği ülkelerinde Hava Kalitesi ile ilgili olarak kullanılan direktif CAFE direktifidir