T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
?EVRE K?RL?L???NE CEZA GELECEK
 
07-09-2011

Turizm, ?evre ve K?lt?r Bakan? ?nal ?stel, ?evre Yasas?’nda yap?lacak bir tak?m de?i?ikliklerle ?evreyi kirletenlere kar?? cezai yapt?r?m uygulamas? ba?latacaklar?n? bildirdi.

?evre konusunun bu y?l ilkokullardan ba?layarak zorunlu m?fredata al?naca??n?, ?evre Yasas?’nda yap?lacak bir tak?m de?i?ikliklerle ?evreyi kirletenlere kar?? cezai yapt?r?m uygulamas? ba?latacaklar?n? belirten Bakan ?stel, bu kapsamda konuyu Meclis’in g?ndemine ta??yacaklar?n? s?yledi.

Bakanl???n, Gazima?usa’daki kumsallar?n d?zenli olarak temizlenmesi, Ercan Havaliman? b?lgesi ile Girne'deki kanalizasyon ve at?k su sorununun giderilmesine y?nelik ?al??malar? da bulundu?unu belirten Bakan ?stel, ?lke genelindeki ana arterlerde temizlik ve a?a?land?rma kampanyalar? da d?zenleyeceklerini kaydetti.

?ren yerlerinin temizlenmesi ile ilgili kalemi 2012 b?t?esine koymaya gayret ettiklerini ve bu y?ndeki ?al??malar?n tamamlanmas?yla ?ren yerlerinin temizlenmesi ile ilgili ihaleye ??k?laca??n? dile getiren ?stel, KKTC’nin Azerbaycan ve ?ran’da daha iyi tan?t?m? i?in de kollar? s?vad?klar?n? belirtti