Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
Personelimiz
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Katı Atık Hakkında Genel Bilgi
 
 “Atık”, sahibinin bertaraf ettiği veya bertaraf etmek niyetinde olduğu veya bertaraf etmesi gereken herhangi bir madde veya cismi anlatır.

“Atık üreticisi”, faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan asıl üretici kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan kişileri anlatır.

“Atık yönetimi”, atığın toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesiyle birlikte bu tarz işlemlerin izlenmesi, denetlenmesi ve bertaraf alanlarının işlem sonrası bakımı ve aracıların gerçekleştirdikleri eylemleri anlatır.

Çağdaş atık yönetimi, atık hiyerarşi prensibine göre yapılır. Atık yönetim hiyerarşisi öncelikle atıkların oluşumunun önlenmesi, daha sonra azaltılması, geri kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf şeklindedir.
 
Katı Atık Şubesinin Görevleri:
 

Çevre Koruma Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasına görev Katı Atık Şubemizin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, yasanın uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak,

  • Bölgesel boyutta atık yönetim planlarının hazırlanmasını sağlamak.

  • Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde ülke içi ve sınır ötesi taşınmasına ilişkin esasları belirlemek, bununla ilgili çalışmaları yürütmek, atıkların geri kazanımıyla ilgili çalışmalar yapmak;

  • Evsel atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, bertaraf tesislerinin yer seçimi kriterlerini belirlemek, evsel atık bertaraf tesislerine ilişkin en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerini belirlemek;

  • Katı Atık Yönetimi ile ilgili eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak

  • Şubesi ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak

  • Dairenin diğer şube amirleri ile gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak

  • Şubesi ile ilgili yapılan işlerin zamanında standartlara uygun olarak ve nitelikli bir biçimde yapılmasını sağlamak;

  • Şubesi ile ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek

  • Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek