Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Ambalaj Atıkları
 

Dairemiz, ambalaj atıkları ile ilgili çalışmalarına AB uzmanı katkılarıyla bir süreden beridir devam etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda taslak bir strateji hazırlanmıştır. Taslak strateji aşağıda verilmiştir.

Stratejinin temel bileşenleri ise;

(Genişletilmiş)Üretici Sorumluluğu (ÜS) Nedir?

(Genişletilmiş) Üretici Sorumluluğu (ÜS) " bir ürünün toplam çevresel etkisini azaltmak ve ürünün tüm yaşam döngüsü için sorumluluğunu  ve özellikle geri alma (take-back), geri dönüşüm ve nihai bertaraf için ürünün sorumluluğunu üreticisine veren” bir stratejidir. Stratejinin hazırlanma sebebi ise “ üründen oluşan çevrensel maliyetlerin hayat döngüsü boyunca pazar fiyatına entegre edilmesi” içindir.[1] Üretici Sorumluluğu (ÜS) AB Direktiflerinde uygulanan bir prensipdir ve Ambalajlarda, Ambalaj Atıklarında, Elektrik ve Elektronik Atıklarda (EEA), Atık Pil ve Akümülatörlerde ve Hurda Araçlarda uygulanır.

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi özel sektörde ambalajları azaltmayı hedefler. Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanımını teşvik eder. Tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınır. Geri dönüşüm için ambalajlarda etiketleme yapar. Tüketici dostu geri dönüşüm sistemlerini kurar ve ambalajların belli bir miktarını geri dönüştürür veya geri kazandirir. Yeniden kullanım, azaltma, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf nihayet yoluyla atık yönetim hiyerarşisinin uygulanmasını destekler.

Üretici sorumluluğunda ve ambalaj atıklarında aktörler kimlerdir?

Üretici Sorumluluğu 18/2012 Çevre Yasasındaki 7’inci maddenin 4’üncü fıkrasına göre “Üreticiler, ithalatçılar ve dağıtımcılar ömrü dolmuş olan ürünlerinin toplanmasını, taşınmasını, değerlendirilmesini, geri dönüştürülmesini ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirilmesini sağlamakla sorumludurlar.” demektedir.

Gelecekteki AB Direktifine  uyumlu “ Ambalaj ve Ambalaj Atıkları” tüzüğüne göre piyasaya ilk kez ambalaj veya ambalajlanmış ürün süren ekonomik aktörler geridönüşümden/geri kazanılmasından, atık ambalajların toplanması için finansmanından ve tüm bu sistemlerin düzenlenmesinden sorumludur. Ekonomik Aktörler ise:


İthalatçılar ve ambalaj üreticileri

İthalatçılar ve paketlenmiş malzemelerin üreticileri, doldurucular

Dağıtıcılar / Toptancılar

Perakendeciler, geri alma sistemleri kurmak ve işletmek, kendi ambalaj atıklarını yönetmek ve gerekli verileri bildirmekle yükümlü olacaktır.

Tüketiciler, ambalaj atıklarının ayrı ayrı toplanması için kullanılabilir hale getirmek ve-geri getirme kumbaraları  kullanmaları zorunluluğu vardır.Belediyeler ambalaj atıklarının ayrı toplanması için katılabilir.
Toplayıcılar ambalaj atıkları toplayan, ön-muamele yapan ve ulaşım için hazırlık yapanlardır.


Bu kapsamda, KKTC’de bulunan geri dönüşüm şirketleri atık toplayıcılar olarak kabul edilip, faaliyetleri toplama işleminin yanı sıra zaman zaman yeniden kullanıma hazırlık aşamasını da içerir.


Geri dönüşüm faaliyeti yürütenler; bir üretim işleminde ambalaj atık maddelerini yeniden işleyenlerdir.

Toplayıcılar ve geri dönüşüm faaliyeti yürütenler; ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak, geri dönüşüm/geri kazanımdan ve maliyeti karşılamaktan yükümlü olanlar (üretici, ithalatçı, dağıtımcı) tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.