Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Tehlikeli Atıklar
 
Tehlikeli atık, zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, karsinojenik, üreme açısından zehirleyici, genetik mütasyona yol açabilecek ve eko-toksik olma gibi tehlikeli özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıkları anlatır.

Atık Listesinde yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş olan atıklar tehlikeli atık addedilir.

 

 

Atıkları tehlikeli hale getiren özellikler

H 1  “Patlayıcı”: alev etkisiyle patlayabilen, veya şok veya sürtünmeye karşı  dinitrobenzenden daha hassas olan madde ve  preparatları anlatır.

H 2  “Oksitleyici”: başta alev alabilir maddeler olmak üzere, diğer maddelerle bir araya geldiğinde yüksek ekzotermik reaksiyon gösteren madde ve preparatları anlatır.

H 3-A " Yüksek derecede alev alabilir”:

  

parlama noktası 21° C'nin altında olan sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı alev alabilir sıvılar dahil), veya

  

herhangi bir enerji uygulaması olmadan ortam sıcaklığındaki havayla temas ettiğinde ısınan ve sonunda alev alan madde ve preparatlar, veya

  

bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli temasa geçmesi üzerine kolayca alev alan ve ateşleme kaynağının kaldırılmasından sonra da yanmaya veya tükenmeye devam eden katı maddeler veya preparatlar, veya

  

normal basınç altındaki havada alev alabilen gazlı maddeler ve preparatlar, veya

  

su veya nemli hava ile temas halinde, tehlikeli miktarlarda yüksek derecede alev alabilir hassas gazlara dönüşen madde ve preparatları anlatır.

H 3-B “Alev alabilir”: parlama noktası 21° C’ye eşit veya daha yüksek, ve 55° C’ye eşit veya daha düşük olan sıvı madde ve preparatlar.

H 4 “Tahriş edici”: Mukoza veya cilt ile ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında kızarmaya [inflammation] neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde ve preparatları anlatır.

 

H 5  “Zararlı”: solunduğunda veya yutulduğunda ya da cilde nüfuzu halinde sınırlı sağlık riskleri yaratabilecek madde ve preparatları anlatır.

H 6  “Toksik”: solunduğunda veya yutulduğunda, ya da cilde nüfuzu halinde ciddi, akut, veya kronik sağlık risklerine, ve hatta ölüme neden olabilecek madde ve preparatları (çok zehirli madde ve preparatlar dahil) anlatır.

H 7  “Kanserojen”: solunduğunda, veya yutulduğunda, veya deriye nüfuz etmesi halinde kansere sebep olabilecek, veya kanserin oluşunu artırabilecek madde ve preparatları anlatır.

H 8 “Çürütücü”: temas halinde canlı dokuya zarar verebilecek madde ve preparatları anlatır.

H 9 “Bulaşıcı”: canlı mikro-organizmalar veya toksinlerini içeren, ve insanlar veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olabileceği bilinen, ya da buna güvenilir bir şekilde inanılan madde ve preparatları anlatır.

H 10 "Üremeye toksik” : solunduğunda, yutulduğunda, veya cilde nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen ve kalıtılımsal olmayan sakatlıklara yol açan, veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H 11 “Mutajenik”: solunduğunda veya yutulduğunda, veya deriye nüfuzu halinde, kalıtımsal genetik bozukluklara yol açabilen, veya bu bozuklukların oluşunu artırabilecek madde ve preparatları anlatır.

H 12 Su, hava veya bir asitle temas halinde, zehirli veya çok zehirli gazlar salan madde ve preparatlar.

H 13 "Duyarlılaştıran" [Sensitizing]: test metotlarının mevcut olduğu ölçüde, solunduğunda veya  deriye nüfuzu durumunda, daha sonra aynı madde veya preparatlara maruz kalınması halinde karakteristik olumsuz etkilerin oluşacağı şekilde bir aşırı duyarlılaşma tepkimesi oluşturabilen, madde ve preparatları anlatır.

 H 14 “Eko-toksik”: Çevrenin bir veya daha fazla bölümü için ani veya gecikmeli riskler teşkil eden, veya edebilecek madde ve preparatlar.

H 15 Bertaraf edildikten sonra,herhangi bir yolla, yukarıda sayılan özelliklerden herhangi birini taşıyan başka bir madde(örneğin, sızıntı suyu) üretme yeteneği olan madde ve preparatlar.

 

Ayrıca aşağıdakiler de “tehlikeli”’dir:

 

1.      Patlayıcı madde ve preparatlar: atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen, ve belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan, veya, kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan katı, sıvı, macunumsu,veya  jelatinimsi haldeki madde ve preparatları anlatır;

 

2.      Oksitleyici madde ve preparatlar: diğer maddeler ile, özellikle yanıcı maddeler ile, temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde ve preparatları anlatır;

 

3.      Çok kolay alevlenir madde ve preparatlar: Çok düşük bir parlama noktası, ve düşük bir kaynama noktasına sahip sıvı haldeki madde ve preparatlar ile, ortam sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde ve preparatları anlatır;

 

4.      Kolay alevlenir madde ve preparatlar:

a.       hiçbir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığındaki hava ile temasında ısınabilen, ve sonuç olarak alevlenen madde ve preparatları,

b.      bir ateşleme kaynağı ile kısa süreli temasa geçmesi üzerine kolayca alev alan, ve ateşleme kaynağının kaldırılmasından sonra da yanmaya veya tükenmeye devam eden katı maddeler veya preparatlar, veya

c.       çok düşük bir parlama noktasına sahip olan sıvı haldeki maddeler veya preparatlar,

d.      su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan madde ve preparatları anlatır;

 

5.      Alevlenir madde ve preparatlar: düşük parlama noktasına sahip sıvı haldeki madde ve preparatları anlatır;

 

6.      Çok toksik madde ve preparatlar: çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, veya deri yoluyla emildiğinde, insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara, veya ölüme neden olan madde ve preparatları anlatır;

 

7.      Toksik madde ve preparatlar: az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, veya deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde ve preparatları anlatır;

 

8.                  Zararlı madde ve preparatlar: solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, veya deri yoluyla emildiğinde, insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara yol açan, veya ölüme neden olan madde ve preparatları anlatır;

 

9.                  Aşındırıcı madde ve preparatlar: canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve preparatları anlatır;

 

10.  Tahriş edici madde ve preparatlar: Mukoza veya cilt ile ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında kızarmaya [inflammation] neden olabilen, aşındırıcı olmayan madde ve preparatları anlatır;

 

11.  Duyarlılaştıran [Sensitizing] madde ve preparatlar: solunduğunda veya  deriye nüfuzu durumunda, daha sonra aynı madde veya preparatlara maruz kalınması halinde, karakteristik olumsuz etkilerin oluşacağı şekilde bir aşırı duyarlılaşma tepkimesi oluşturabilen, madde ve preparatları anlatır.

 

12.  Kanserojen madde ve preparatlar: solunduğunda, veya yutulduğunda, veya deriye nüfuz etmesi halinde kansere sebep olabilecek, veya kanserin oluşunu artırabilecek madde ve preparatları anlatır.

 

13.  Mutajen madde ve preparatlar: solunduğunda veya yutulduğunda, veya deriye nüfuzu halinde, kalıtımsal genetik bozukluklara yol açabilen, veya bu bozuklukların oluşunu artırabilecek madde ve preparatları anlatır;

 

14.  Üremeye toksik madde ve preparatlar: solunduğunda, veya ağız yoluyla alındığında, veya deriye nüfuz ettiğinde, doğacak çocuk üzerinde kalıtımsal olmayan olumsuz etkiler meydana getirebilen, veya bu etkilerin oluşunu artıran, ve/veya erkek ve dişilerin üreme fonksiyon veya kapasitelerini azaltabilen, veya bu azalmanın oluşunu artırabilecek madde ve preparatları anlatır;

 

15.  Çevre için tehlikeli madde ve preparatlar: Çevreye girmeleri halinde, çevrenin bir veya daha fazla bölümü için ani veya gecikmeli tehlike teşkil eden, veya teşkil edebilecek olan madde ve preparatları anlatır.

 

 

Kısım B. Tehlikeli madde ve preparatlarla ilgili özel risklerin (R) niteliği

 

 

 

R34

Yanıklara neden olur.

R35

Ciddi yanıklara neden olur.

R36

Gözleri tahriş eder.

R37

Solunum sistemini tahriş eder.

R38

Cildi  tahriş eder.

R40

Kanserojen etkiye yönelik sınırlı kanıt.

R41

Ciddi  göz hasarları tehlikesi.

R46

Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. 

R62

Üremeyi bozucu risk olasılığı.

R63

Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı.