Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
KKTC'deki Durum
 
Adamızda katı atıkların çevre ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi giderek artıyor. Sorunu çözmek için AB’nin finanse ettiği bir proje başlatılmıştır. Çalısmalarımız aynı zamanda Biyolojik Olarak Bozunabilen Atıkların Yönetimi Projesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu Proje ile, “Evde Kompostlama” ve “Hareketli Kompostlama Treni” çalısmaları ile geliştirilecektir.

Hareketli Kompostlama Treni

AB tarafından finanse edilerek uygulamaya konan bahçe atıklarının kompostlanması projesi, Güzelyurt Belediyesi’nin liderliğinde, öncellikle dokuz belediye ile başlaması hedeflenmesine rağmen, belediyelerin bazı sorunları nedeniyle daha sonra Güzelyurt, Alsancak ve Tatlısu Belediyelerince yürütülmeye başlanmıştır. Ancak çeşitli nedenlerle proje sadece Güzelyurt Belediyesi tarafından yürütülmektedir.

Bu belediyeler; evlerden gelen, kamu alanlarından kesilen ağaç ve ağaç dallarından olusan yeşil atıklarını, Hareketli Kompostlama Treni olarak adlandırılan özel bir ekipman ile küçük parçalar haline getireceklerdir. Kompostlama Treninin çalısma alanı, belirlenen bir iş planı ve zaman cetveli uyarınca bir noktadan diğerine değiştirilecek ve böylece değişik alanlardaki yeşil atıklar kompost üretimine hazır hale getirilecektir. Sürecin tamamlanmasıyla elde edilen ürün özel ve kamu park ve bahçelerinde kullanılacaktır. Bu çalışmalarda tam bir başarı sağlayabilmek için vatandaşlarımızın belediyelerimize vereceği destek büyük önem taşımaktadır. Pilot projeye destek vermek ve katılımcı olmak isteyen vatandaşlarımız ayrıntılı bilgiyi belediyelerden alabilirler.

Hareketli Kompostlama ile ilgili uygulama Güzelyurt Belediyesinde hali hazırda başlatılmıştır. Toplanan bahçe atıkları, hazırlanan alana gelmekte ve parçalanarak kompostlamna işlemine tabii olmaktadır.