Türkçe | English 
 
   
Atık Su Şubesi
Atık Su Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Denetimler
KKTC'de Bulunan Kentsel Atık Su Arıtma Tesisleri
Avrupa Birliği Belgeleri
Personellerimiz
Denetimler
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Atık Su Şubesinin Yapmış Olduğu Denetimler
 
Bakanlar Kurulunun, 30 Nisan 2021 tarihli ve ES(K-I)542-2021 sayılı kararı ile, Çevre Denetim Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün amacı; Dairenin gerçekleştirdiği çevre denetimlerinin standartını yükseltmek, tesislere yapılan çevre denetimlerinin sonuçlarını halkla paylaşmak ve yıllık denetim planı hazırlayarak çevre denetimlerini belli bir program çerçevesinde gerçekleştirerek işletmelerin çevre kurallarına daha iyi uymasını sağlamaktır.

Tüzük gereği; tesislere yapılan her denetim sonrası, tesisin ilgili mevzuat ve verilen izin şartlarına uygunluğuyla ilgili bulguları ve herhangi bir eylem gerekip gerekmediğine dair sonuçları içeren bir denetim raporu hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, denetim raporu özeti, rapor işletmeciye gönderildikten sonraki onbeş gün içinde Dairenin internet sistesinden yayınlanarak kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.