Lapta Atık Su Arıtma Tesisi

Kıyı bölgesinde bulunan turistik tesislere ve bazı yerleşimlere hizmet veren kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisidir.  Tesisin dizayn kapasitesi (maksimum)  3.000 kişi içindir. Tesise gelen atık su turizmin yoğun olduğu dönemlerde 100 m3/gün’dür. Yaklaşık 3.5 km’lik bir kanalizasyon sistemine sahiptir. Arıtma sistemi biyolojik arıtma sistemidir. Arıtılmış atık su tesis yanında bulunan dereye deşarj edilmektedir.

 


Resimler