KKTC'de Ölçüm Yapılan Zamanlarda Hava Kalitesi Durumu

KKTC'de hava kalitesi ölçümleri 2002 yılından itibaren yapılmakta olup, 1 gezici istasyonla sağlayan ölçümler 2010 yılında tüm KKTC geneline yayılmıştır. 2005 ve 2006 yıllarında ölçümlere ara verilmiştir.

Genel olarak tüm kirlilik parametreleri bir azalma eğilimi göstermekte olup sadece NO2  değerinde artış gözlenmektedir. Ancak  yıllık ortalamlarda NO2  değerinde aşım gözlenmemiştir.