HAVA ve YAKIT KALİTESİ LABORATUVARI

HAVA ve YAKIT KALİTESİ LABORATUVARI

Çevre Koruma Dairesi 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 28(7) maddesi uyarınca mangal kömürleri dahil olmak üzere ülkeye ithal edilen yakıtlarla ilgili uygunluk onayı vermektedir. Çevre Koruma Dairesinin olumlu görüşü olmadan, ülkemize yakıt ithal edilmesi yasaktır Çevre Koruma Dairesi bu görüşünü, ulusal veya uluslararası ölçütler çerçevesinde vermektedir.

Çevre Koruma Dairesi ülkeye uluslararası kriterlere ve standartlara sahip yakıtların girmesini sağlayarak çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda;

  1. Sanayide kullanılmak üzere ithal edilen taş kömürü, linyit kömürü gibi kömürlerde kükürt içeriği analizi,

Kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

  1. Elektrik Santralları için Ülkeye ithal edilen fuel oil için kükürt içeriği analizi

Kükürt içeriğinin %1’den az olması gerekmektedir. Analiz sonuçları bu sınır değere göre değerlendirilmektedir

  1. Ülkeye ithal edilen mangal kömürü / kömür briketi’nde Sabit Karbon, Nem ve Kül analizleri

Sonuçlar TSE standartlarına göre değerlendirilmektedir

Söz konusu laboratuvar katı ve sıvı yakıt analizleri ile hava kalitesi çevre analizleri yapan ülkemizdeki ilk ve tek laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Çevre Koruma Dairesi bugüne kadar ithalatçıların sundukları analiz raporlarına dayanarak ithal uygunluk görüşü vermekte idi. Laboratuvarın devreye girmesi ile Temmuz 2023 tarihinden itibaren ithalatçıların ürünlerinden ülkeye giriş yaptıkları gümrük kapılarından Daire tarafından alınan numuneler analiz edilmekte ve analiz sonuçları uygun olan yakıtların ülkeye girmesine izin verilmektedir.

Laboratuvarda yapılan analizler düzenli periyotlar ile Türkiye’deki akredite laboratuvarlarda da paralel analizler yaptırılarak analizlerin doğruluğu teyit ettirilmektedir. Bu şekilde Çevre Koruma Dairesi bünyesindeki laboratuvarda yapılan analizlerin güvenilirliliği sağlanmış olmaktadır.

Yakıt kalitesi laborutuvarının devreye girmesi sonrası bugüne kadar ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan alınan numunelerden yapılan analizlerden ilgili standartları sağlamayan üç ithalatçıya ait mangal kömürlerinin ülkeye girmesine onay verilmemiştir.

HAVA KALİTESİ ANALİZLERİ:

Laboratuvarda hava kalitesi analizi olarak havadaki toz numunelerinden ağır metal analizleri yapılacaktır. Sonuçlar Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü’ndeki sınır değerlere göre değerlendirilecektir.