Asbest Kuralları

Asbest malzemenin sökülmesi sırasında uyulması gereken teknik kurallar ile Güngör Düzenli Depolama Tesisi Asbest Atıkları Kabul ve Bertaraf Prosedürü Ek'te detaylı olarak verilmiştir.

Dökümanlar