Atık Yönetim Planı

Entegre Katı Atık Yönetim Planı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katı atık yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik devam eden reform, yatırım ve eylemler için istikrarlı bir çerçeve sunmayı ve yerel atık yönetimi uygulamalarının Avrupa Birliği norm ve standartlarına kademeli olarak uyumlaştırılmasını hedeflemektedir.

Kapsam: Entegre Katı Atık Yönetim Planı, 2021-2041 yılları arasındaki 20 yıllık dönemi kapsamaktadır. Atık yönetimi altyapısına yönelik talep tahminleri tüm bu dönem için yapılmıştır.

Eylem Planı: Planın birinci uygulama döneminde uygulanacak kısa dönem tedbirlerini belirtmektedir. Uygulamaya geçişten birkaç yıl sonrası için bir gözden geçirme noktası öngörülmüştür.